logo

Tag

montage

High Noon (1952)

In de ‘waiting for Frank Miller’ sequentie uit Fred Zinnemanns High Noon (1952) vormen de montage, cameravoering, mise-en-scène en soundtrack een perfect geheel. Ritme ligt aan de basis van de invulling van al deze parameters.
Read More

Uncle Josh at the Moving Picture Show (1902)

In 1902 maakt Edwin S. Porter Uncle Josh at the Moving Picture Show. Deze metafilm is een perfect voorbeeld van wat Mark Cousins in The Story of Film ‘theatrical cinema’ noemt.
Read More

Uncle Tom’s Cabin (1903)

Wanneer Edwin S. Porter in 1903 in Uncle Tom’s Cabin tussentitels gaat gebruiken om zijn scènes narratief op elkaar te laten aan te sluiten, zet hij alweer een stap verder zijn zoektocht naar de mogelijkheden van film als narratief medium.
Read More

The Gay Shoe Clerk (1903)

De Gay Shoe Clerk situeert zich tussen de ‘cinema of attractions’ en de narratieve cinema. Om zijn rudimentaire verhaal te vertellen, maakt Edwin S. Porter gebruik van een analytische insert.
Read More

Life of an American Fireman (1903)

In Life of an American Fireman gaat Edwin S. Porter op zoek naar een manier om louter met beelden te vertellen hoe een vrouw en haar kind gered worden uit een brandend huis.
Read More

The Great Train Robbery (1903)

The Great Train Robbery (1903) van Edwin S. Porter wordt vaak de eerste Amerikaanse gangsterfilm genoemd. Wanneer we deze film vergelijken met Life of an American Fireman, zien we dat Porter er nu nog beter in slaagt de temporele continuïteit te respecteren.
Read More

Lonely Villa (1909)

In Lonely Villa (1909) verfijnt David W. Griffith het gebruik van montage voor het in beeld brengen van gebeurtenissen die gelijktijdig maar op verschillende locaties  plaatsvinden. Door te alterneren (cross-cutting) tussen de locaties wordt de idee van gelijktijdigheid opgeroepen. De belangrijkste functie hiervan is het opwekken van spanning: zullen de vrouw en haar kinderen tijdig gered worden ?
Read More

Birth of a Nation (1915)

In deze scène uit David W. Griffiths Birth of a Nation (1915) zien we hoe de Amerikaanse president Abraham Lincoln op 14 april 1865 door John Wilkes Booth vermoord werd tijdens een toneelvoorstelling in het Ford’s Theater in Washington. Door gebruik te maken van een brede waaier aan montagetechnieken slaagt Griffith erin het verhaal van de moord zeer helder over te brengen. De technieken die hij gebruikt zijn o
Read More

‘A Personal Journey’ on Griffith

In zijn 4-uur durende documentaire A Personal Journey with Martin Scrosese Through American Movies verklaart Martin Scrosese zijn liefde aan de Amerikaanse cinema. Op zijn geheel eigen manier vertelt hij de geschiedenis van de Amerikaanse cinema. In dit magnum opus mag natuurlijk ook David W. Griffith niet ontbreken.
Read More