logo

Birth of a Nation (1915)

In deze scène uit David W. Griffiths Birth of a Nation (1915) zien we hoe de Amerikaanse president Abraham Lincoln op 14 april 1865 door John Wilkes Booth vermoord werd tijdens een toneelvoorstelling in het Ford’s Theater in Washington. Door gebruik te maken van een brede waaier aan montagetechnieken slaagt Griffith erin het verhaal van de moord zeer helder over te brengen. De technieken die hij gebruikt zijn onder meer: analytische montage, shot-reverse shot, eyeline match, establishing shots en cross-cutting. We kunnen dus besluiten dat in 1915 de klassieke montage zo goed als volledig op punt stond.