logo

Uncle Tom’s Cabin (1903)

Wanneer Edwin S. Porter in 1903 in Uncle Tom’s Cabin tussentitels gaat gebruiken om zijn scènes narratief op elkaar te laten aan te sluiten, zet hij alweer een stap verder zijn zoektocht naar de mogelijkheden van film als narratief medium.