logo

The Great Train Robbery (1903)

The Great Train Robbery (1903) van Edwin S. Porter wordt vaak de eerste Amerikaanse gangsterfilm genoemd. Wanneer we deze film vergelijken met Life of an American Fireman, zien we dat Porter er nu nog beter in slaagt de temporele continuïteit te respecteren.