logo

High Noon (1952)

In de ‘waiting for Frank Miller’ sequentie uit Fred Zinnemanns High Noon (1952) vormen de montage, cameravoering, mise-en-scène en soundtrack een perfect geheel. Ritme ligt aan de basis van de invulling van al deze parameters.