logo

Tag

Edwin S. Porter

Uncle Josh at the Moving Picture Show (1902)

In 1902 maakt Edwin S. Porter Uncle Josh at the Moving Picture Show. Deze metafilm is een perfect voorbeeld van wat Mark Cousins in The Story of Film ‘theatrical cinema’ noemt.
Read More

Uncle Tom’s Cabin (1903)

Wanneer Edwin S. Porter in 1903 in Uncle Tom’s Cabin tussentitels gaat gebruiken om zijn scènes narratief op elkaar te laten aan te sluiten, zet hij alweer een stap verder zijn zoektocht naar de mogelijkheden van film als narratief medium.
Read More

The Gay Shoe Clerk (1903)

De Gay Shoe Clerk situeert zich tussen de ‘cinema of attractions’ en de narratieve cinema. Om zijn rudimentaire verhaal te vertellen, maakt Edwin S. Porter gebruik van een analytische insert.
Read More

Life of an American Fireman (1903)

In Life of an American Fireman gaat Edwin S. Porter op zoek naar een manier om louter met beelden te vertellen hoe een vrouw en haar kind gered worden uit een brandend huis.
Read More

The Great Train Robbery (1903)

The Great Train Robbery (1903) van Edwin S. Porter wordt vaak de eerste Amerikaanse gangsterfilm genoemd. Wanneer we deze film vergelijken met Life of an American Fireman, zien we dat Porter er nu nog beter in slaagt de temporele continuïteit te respecteren.
Read More

Before the Nickelodeon

The Early cinema of Edwin S. Porter – Charles Musser.
Read More

Uncle Josh at the Moving Picture Show (1902)

In 1902 maakte de Amerikaanse filmpionier Edwin S. Porter een remake van R.W. Paul’s The Countryman and the Cinematograph (1901). De cinema’s founding myth over het eerste filmpubliek ging dus al heel snel een eigen leven leiden.
Read More

Railroad Smashup (1904)

Deze crash van twee locomotieven werd in scène gezet voor de lens van Edwin S. Porter.
Read More