logo

Tag

Motion Studies

Zoöpraxiscope (1879)

In 1879 experimenteert Eadweard Muybridge, pionier van de Motion Studies, met de projectie van bewegende beelden. Zijn Zoöpraxiscoop is een combinatie van de phenakistiscoop, de zootroop, de toverlantaarn, de fotografie en inzichten met betrekking tot anamorfose.
Read More