logo

The Jazz Singer (1927)

Alan Croslands The Jazz Singer (1927) staat geboekstaafd als de eerste geluidsfilm. Dat de overgang van de stille naar de geluidsfilm geleidelijk verliep blijkt uit het gebruik van tussentitels in dit fragment.