logo

Pantserkruiser Potemkin (1925)

In de vermaarde ‘trappenscène’ uit Eisensteins Pantserkruiser Potemkin worden verschillende montagetechnieken gecombineerd: overlappende montage, grafische montage, ritmische montage…