logo

Man met een camera (1929)

In de proloog van Man met een camera zet Dziga Vertov de opzet van zijn film uiteen: een film zonder titels, scenario, sets of acteurs; een zoektocht naar een geheel nieuwe filmtaal; een film die zich heeft losgemaakt van alle andere kunstvormen. Man met een camera presenteert zich ook meteen als meta-film, een film over het maken en vertonen van een city symphony over het stadsleven in de USSR.