logo

Domicile Conjugale (1970)

Tussen 1959 en 1979 volgt François Truffaut het wedervaren van Antoine Doinel. In Les 400 coups zien we hem als jonge snaak, in Antoine et Colette (1962) , Baisers volés (1968), Domicile conjugale (1970)  en L’amour en fuite (1979) volgen we hem op zijn verdere pad. De rol van Antoine wordt telkens vertolkt door Jean-Pierre Léaud, zijn vrouwelijke tegenspeelsters wisselen in hoog tempo.